Навчальна програма “Технології моделювання та проєктування” 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (авторів Василюк А.В., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А.)

Зміст модельної навчальної програми розрахований на 140 годин (дві спарені навчальні години на тиждень – не менше 70 навчальних годин на кожен рік навчання з урахуванням резервного часу протягом навчального року (2 години на тиждень)).

Зміст навчальної програми умовно поділено на два роки навчання, в кожному з яких визначено по 6 навчальних тем:

5 клас

 • Вступ. Технології моделювання. Основи моделювання будівельних конструкцій.
 • Моделювання механізмів на основі важеля.
 • Моделювання механізмів на основі ворота та блока.
 • Моделювання механізмів на основі передач обертального руху
 • Моделювання механізмів для переміщення.
 • Підсумковий проєкт.

Для викладання курсу рекомендовано використовувати навчальні набори LEGO Education 9686 “Наука і технології”.

6 клас

 • Вступ. Основи моделювання пристроїв у технологічних системах. Аналіз та створення технологічних рішень.
 • Використання енергії в технологічних системах.
 • Пневматичні системи.
 • Робототехнічні системи.
 • Створення та програмування робототехнічних систем.
 • Проєктування та конструювання моделей за технологічною проблемою.

Для викладання курсу рекомендовано використовувати навчальні набори LEGO Education 9686 “Наука і технології”, 9688 “Відновлювальні джерела енергії” та 9641 “Пневматика”. У другій половині курсу рекомендовано використовувати навчальну робототехнічну систему MakeBlock mBot Ranger, адже ця система і середовище програмування якнайкраще підходиться для реалізацію даного курсу.

Обов’язковою умовою реалізації програми курсу є використання на кожному уроці комп’ютерної техніки, різних цифрових пристроїв та навчальних конструкторів. Рекомендовано дотримуватися принципу «1 учень – 1 комп’ютер» та «2 учня – 1 конструктор» або передбачити використання учнями власних гаджетів – за умови, що це сприятиме формуванню відповідного вміння та отриманню очікуваного результату навчання.

НМК «Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів» (Автори: І.В. Кіт, А.В. Мічуріна) – освітній ресурс, що містить усі необхідні компоненти для організації та проведення занять з моделювання простих конструкцій та механізмів за допомогою навчальних конструкторів.

Курс для 5 класу «Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів» є першим етапом у вивченні курсів моделювання, робототехніки та електроніки у 6-9 класах. До його складу входять:

 • навчально-методичний посібник для вчителя;
 • робочий зошит для учня;
 • мультимедійні презентації;
 • інтерактивні завдання;
 • збірник інструкцій для збирання додаткових моделей.

При вивченні курсу учні знайомляться з різними видами та властивостями простих конструкцій та механізмів (будівельними конструкціями, механізмами на базі важелів, блоків, передач обертального руху та механізмами для переміщення), виконують практичні завдання з моделювання та дослідження механізмів за допомогою навчальних конструкторів (наприклад, освітніх наборів Лего «Наука та технологія»).

При вивченні нової теми школярі вивчають теоретичні матеріали, створюють моделі механізмів з використанням навчальних завдань, що містять схеми складання. Потім, на основі досліджень та аналізу цих моделей, вони починають розробляти оригінальні моделі конструкцій та механізмів для вирішення проблемних ситуацій.

До практичних навичок відносяться:

 • створення моделі механізму з деталей за заданою схемою складання, фотографії, технічного малюнка;
 • використання інструменту моделювання (конструктора) на вирішення технологічних проблем;
 • визначення та опис проблеми, яка потребує технологічного вирішення;
 • дослідження, аналіз та модернізація зібраної моделі;
 • робота в групі, навички презентації та захисту проєкту.

Теоретичні знання, які отримують учні щодо курсу, інтегрують основи курсу фізики, математики, інформатики, природничих наук з недостатнім розвитком інженерного мислення.

Навчання базується на практичній діяльності учнів. На кожному занятті виконується практична робота. Після вивчення базових принципів моделювання та проєктування об’єктів з обраної теми, кожен учень виконує завдання щодо вирішення проблемних ситуацій індивідуально або у групі. Узагальнюючим результатом діяльності учнів є створення індивідуального чи групового проєкту, що виконується наприкінці навчального року.

НМК розроблений російською та українською мовою.

З питань ознайомлення та купівлі матеріалів звертатись на адресу rd@ort.team.