НМК «Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів» (Автори: І.В.Кіт, А.В.Мічуріна) – освітній ресурс, що містить всі необхідні компоненти для організації та проведення занять з моделювання простих конструкцій та механізмів за допопогою навчальних конструкторів.

Курс «Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів» є першим етапом у вивчанні курсів моделювання, робототехніки та електроніки у 5-9 класах. До його складу входять:

  • навчально-методичний посібник для вчителя;
  • робочий зошит для учня;
  • комплект презентацій;
  • інтерактивні завдання;
  • збірник інструкцій.

Під час вивчення курсу учні ознайомляться з різними видами та властивостями простих конструкцій і механізмів (будівельними конструкціями, механізмами на базі важелів, на базі передач обертального руху та блоків, механізмами для переміщення), виконають практичні завдання з моделювання та дослідження механізмів за допомогою навчальних конструкторів (наприклад освітніх наборів «Лего»). Школярі отримують теоретичну основу, створюють моделі механізмів з використанням навчальних завдань, які містять схеми складання. Потім, на основі досліджень та аналізу цих моделей, вони починають розробляти оригінальні конструкції та механізми для розв’язання проблемних ситуацій.

До практичних навичок належать: використання інструменту моделювання (конструктора) для вирішення технологічних проблем; навички створення моделі механізму з деталей за заданою схемою складання, за фотографією, за технічним малюнком; навички з виявлення та окреслення проблеми, яка вимагає технологічного рішення; навички дослідження, аналізу та модернізації зібраної моделі; навички роботи в групі, навички презентації та захисту проекту. Теоретичні знання, які отримують учні під час вивчення курсу, інтегрують основи курсу фізики, математики, інформатики, природничих наук з розвитком інженерного мислення.

Навчання ґрунтується на практичній діяльності учнів. На кожному занятті запропонована практична робота. Після вивчення базових принципів моделювання та проектування об’єктів за обраною темою, кожен учень виконує завдання з розв’язання проблемних ситуацій індивідуально або в групі. Узагальнюючим результатом діяльності учнів є створений індивідуальний або груповий проект, який виконується наприкінці навчального року.

Матеріали курсу на Google Disk:

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<