НМК «Проєктування робототехнічних систем» 2012

Автори: І.В. Кіт та О.Г. Кіт, Одеська школа ОРТ №94.

Курс «Проєктування робототехнічних систем» знайомить учнів із базовими принципами проєктування та розробки робототехнічних систем на базі платформи Lego Mindstorms NXT.

Цілі курсу: розвиток інтересу школяра до вирішення різних життєвих проблем в умовах інноваційного характеру науково-технічної освіти на основі високотехнологічного обладнання, формування проєктно-конструкторської компетенції та компетенцій, необхідних для роботи з програмно-керованими електронними компонентами та пристроями.

Завдання курсу:

 • вивчення базових теоретичних засад робототехніки;
 • навчання основним прийомам складання та програмування робототехнічних систем;
 • формування загальнонаукових та технологічних навичок конструювання та проєктування;
 • формування навичок інженерно-дослідницької діяльності, що включає постановку експерименту для тестування обладнання, аналіз та корекцію результату;
 • розвиток комунікативних навичок, навичок роботи у групі, виконання колективних проєктів;
 • розвиток творчого потенціалу через виконання індивідуалізованих завдань та творчих проєктів.

В основу курсу покладено моделювання робототехнічних систем, як прогресивного, наочного і одночасно практично корисного розділу – робототехніки, що увібрав її передові досягнення. Одночасно розглядаються важливі теоретичні явища, які лежать в основі побудови та роботи робототехнічних систем. Такий підхід передбачає свідоме та творче засвоєння закономірностей робототехніки, з можливістю, їх реалізації в умовах, що швидко змінюються, а також у продуктивному використанні в практичній та дослідно-конструкторській діяльності.

Зміст курсу реалізується у зв’язку з предметами шкільного циклу. Теоретичні та практичні знання з робототехніки значно поглиблять знання учнів з низки розділів фізики (статика та динаміка, електрика та електроніка), креслення (включаючи основи технічного дизайну), математики та інформатики.

До навчально-методичного комплекту для підтримки викладання курсу входять:

 • навчально-методичний посібник для вчителя;
 • робочий зошит для учня;
 • варіант заповнення учнівських робочих листів (для вчителя);
 • збірник інструкцій зі збирання Лего моделей.

НМК «Технологія управління робототехнічними системами» 2012

Автори: І.В. Кіт та О.Г. Кіт, Одеська школа ОРТ №94.

Даний курс є логічним продовженням курсу «Технологія проєктування робототехнічних систем» і служить сполучною ланкою між вивченням робототехніки з використанням освітніх наборів Lego та Arduino.

В рамках курсу продовжується навчання конструюванню та програмуванню мобільних роботів за заданими функціональними вимогами. . Це дозволить суттєво зменшити навантаження на учнів щодо робототехніки із застосуванням платформи Arduino, де розглядається принципово нове обладнання та мова програмування С.

Особлива увага приділяється виконанню дослідницьких проєктів – проєкти «за зразком», проєкти з елементами дослідження у конструюванні та програмуванні роботів та дослідницькі проєкти.

У навчально-методичний комплект для підтримки викладання курсу входять:

 • навчально-методичний посібник для вчителя;
 • робочий зошит для учня;
 • варіант заповнення робочого зошита (для вчителя);
 • збірник інструкцій зі збирання лего-моделей;
 • комплект файлів.

УМК «Технологія створення роботів на базі EV3. Перші кроки.” 2019

Автори: І.В. Кіт та О.Г. Кіт, Одеська школа ОРТ №94.

Мета курсу: розвиток інтересу учнів до вирішення різних життєвих проблем в умовах інноваційного характеру науково-технічної освіти на основі високотехнологічного обладнання, формування проєктно-конструкторської компетенції та компетенцій, необхідних для роботи з робототехнічними системами.

До навчально-методичного комплекту для підтримки викладання курсу входять:

 • навчально-методичний посібник для вчителя;
 • робочий зошит для учня.

Для матеріально-технічного забезпечення курсу потрібні такі технічні та програмні засоби:

 • ПК чи ноутбук (1 на 2-х учнів);
 • базовий набір Lego Mindstorms Education EV3 No45544 (1 на 2-х учнів);
 • ресурсний набір Lego Mindstorms Education EV3 No45560 (1 на 2-х учнів);
 • програмне забезпечення:
  o Mindstorms Education EV3 – використовується для програмування зібраних моделей;
  o Lego Digital Designer – використовується для створення віртуальних моделей.

НМК «Технологія створення роботів з урахуванням EV3. Занурення.» 2019

Автори: І.В. Кіт та О.Г. Кіт, Одеська школа ОРТ №94.

Курс Основи робототехніки: технологія створення роботів на базі EV3. Занурення» є логічним продовженням курсу «Основи робототехніки: технологія створення роботів на базі EV3. Перші кроки». Як і раніше, для досягнення поставлених завдань та мети курсу використовуються засоби навчальних наборів Lеgо, але основний акцент робиться саме на розвитку навичок конструювання та програмування робототехнічних систем. Зокрема, розглядаються питання застосування роботизованих пристроїв у різних сферах людської діяльності, класичні алгоритми робототехніки та питання підготовки моделей роботів для змагань.

Вивчення запропонованої програми потребує 70 годин з урахуванням резервного часу протягом навчального року або 2 години на тиждень.

НМК розроблені російською та українською мовою.

З питань ознайомлення та купівлі матеріалів звертатись на адресу rd@ort.team.