Сучасне навчання орієнтоване на розвиток пізнавального потенціалу особистості, підвищення здатності до навчання, оволодіння новими системами знання, розвиток креативних здібностей особистості та розширення її творчих можливостей. При цьому велика відповідальність лягає на плечі викладача. У умовах він покликаний знайти ефективні шляхи поліпшення програми навчання, а водночас виділити оптимальні методи та прийоми навчання.

Одним із інноваційних та маловивчених способів організації навчання є кейс-технологія (Case Study). Суть даного методу полягає в осмисленні, критичному аналізі та вирішенні конкретних проблем або випадків (cases).

Вебінар, який провела Світлана Любарєва, учитель хімії Чернівецької школи ОРТ №41, познайомила слухачів з особливостями кейс-методу та перевагами його застосування. У ході вебінару було продемонстровано практичну спрямованість викладання природних дисциплін, формування основних компетентностей, міждисциплінарну інтеграцію.

Матеріали вебінару: