Вебінар-майстер клас на тему «Основні акценти під час навчання підприємництву» провела Переверзєва Олена Ігорівна, пвикладач бізнес-дисциплін в Інституті МІРБІС (Вища школа бізнесу), РЕУ ім.Плеханова, РАНХіГС при Президентові РФ, Вищій школі бізнесу Казанського Федерального університету та ін.

Підприємництво сьогодні все впевненіше перетворюється на одну із значних компетенцій, від розвитку якої залежить успішність і затребуваність, розвиток кар’єри чи створення свого бізнесу.
Для викладачів дуже важливо захопити дітей процесом проектування бізнес-проектів (у потенціалі стартапів), сформувати правильний алгоритм розробки бізнес-проектів, що включає: оцінку ринку, розуміння цільової аудиторії, формування цінності продукту, підбору бізнес-моделі, оцінку ризиків, розрахунок фінансової ефективності ( що особливо важливе для технологічних проектів). Роль викладача як модератора дискусій, думок, координатора активностей.
Вкрай важливо сформувати у дітей навичку при аналізі технологій бачити бізнес-можливості, розуміння того, що при побудові бізнесу на основі технології немає єдиного правильного рішення, а є варіанти розвитку того чи іншого бізнес-процесу. На семінарі обговорювалася роль педагога в цьому процесі форми та методи організації проектної роботи для різних вікових груп.
Розглянули цикл розвитку проекту від ідеї до концепту та формування MVP, як можливість розвинути ще одну важливу навичку, яку необхідно розвинути у дітей – здатність обговорювати та збагачувати проекти один одного.
Організація конкурсів проектів як етап розвитку, а чи не фінал. Змагальний компонент дуже важливий для дітей. Їм потрібна та важлива оцінка їх розробок, розуміння потенціалу проекту, ПЕРЕМОГА як визнання. Роль педагогів у підготовці та проведенні конкурсів. Конкурс як етап розвитку проекту, можливість доопрацювати та покращити.
Формування умов для тестування бізнес-ідей технологічних проектів. Тестовий продаж, створення MVP, пілотні версії.
Дуже важливо обговорити негативні практики та перекоси для навчання підприємництву. Небезпеки мотивування на безумовний успіх, стимулювання продажів за будь-яку ціну, маніпулювання поняттями лідер – лузер тощо.
У разі розгортання повноцінної програми практичним результатом може бути формування кожним педагогом програми навчання як проектного циклу, налаштованого на специфіку технологічного спрямування та вік дітей.