У перші роки XX століття економіка Росії зазнавала змін: y країну активно залучалися іноземні капітали, з’являлися банки, страхові компанії, промислові центри, суднобудівні заводи та ін. Здавалося б, науково-технічний прогрес мав полегшувати життя суспільству, люди повинні жити краще, однак, на практиці у країни виникало дедалі більше проблем. Переважна більшість населення Російської імперії важко сприймала новації. Підприємництво було розвинене, буржуазні інститути повільно укорінялися у російській системі управління. На це вплинула, звісно, абсолютна монархія, яку Микола II зобов’язався охороняти так само твердо і неухильно, як і його покійний батько».

В умовах Російської імперії з’явилися цілі комплекси проблем практично у всіх сферах життя.
У політичній сфері абсолютизм заважав швидкому вирішенню всіх наростаючих суспільних проблем; владу треба було розділити, виділити окремі органи управління країною.

У 1906 році після революційних виступів відбулися перші в історії країни вибори в Думу.

У сфері економіки процес індустріалізації йшов швидкими темпами, але через низьку купівельну спроможність жителів країни настала криза надвиробництва. В основному криза зачепила дрібну промисловість.

У соціальній сфері рівень життя населення був вкрай низький. Більшість населення становили бідні і жебраки, робітники і селяни. Трудові права робітників були врегульовані, вони не мали ніяких соціальних гарантій; селянам, попри реформу 1861 р., бракувало землі, періодично у селах виникав голод.

У цих нелегких умовах ОРТ продовжував свій курс на заохочення продуктивної праці.

Свідоцтво, видане ремісничим училищем ОРТ “Труд”, Одеса, 1903 рік

У 1910 р. в ОРТ налічувалося 1292 члени, надходження за цей рік перевищили 43 тис. рублів, а витрати досягли 32 тис. рублів. Проводились дослідження, метою яких було з’ясувати загальний стан ремісничої праці серед євреїв та намітити заходи щодо його поліпшення. Була збільшена допомога професійним школам та курсам (1910 р. — 11 тис. рублів), особливо тим, які давали змогу придбати нові для того часу професії, наприклад, курсів електриків у Вільні та курсів автомеханіків у Петербурзі.

За цими спеціальностями курси ОРТ були одними з перших у Росії. ОРТ також заохочував організацію кооперативів єврейськими ремісниками. У 1913 р. групи ОРТ діяли у 20 містах Росії.

Майстерня ОРТ у Динабурзі