Математика – дуже важливий шкільний предмет, адже вона є базою як для багатьох інших дисциплін, так і для всебічного розвитку учня. Проте, дуже часто, математика сприймається виключно, як теоретичний предмет, який можна виразити висловом: “вчитель – дошка-крейда – учень”. Безумовно, “дошка-крейда” виступає основним інструментом вчителя, але для навчання математики також є обладнання, яке дозволяє учням більш якісно засвоїти матеріал. Яке саме? Про це зараз і поговоримо.

Стенди та друковані матеріали. Це наочні матеріали, які здебільшого стаціонарно розміщені на стінах кабінету і дозволяють учням постійно бачити різноманітну математичну інформацію. Існує думка, що це не дуже корисно, адже під час контрольних і самостійних робіт учні можуть користуватися інформацією зі стендів у якості підкази. Хоча, багато вчителів відмічають, що постійне перебування такої інформації у полі зору учнів навпаки позитивно впливає на сприйняття і запам’ятовування формул, значень, математичних закономірностей видатних математиків тощо. Проте вибір наявності чи відсутності стендів у класі залишається за вчителем.

Класний інструмент. Існує класичний набір інструменту для уроків математики, який використовується для побудови математичних моделей на дошці. Зазвичай, це лінійка, циркуль, транспортир, косинці тощо. Але це не все.

Дуже цікавим і корисними є шаблони для побудови графіків функцій. До набору входять шаблони 17 функцій. Ці шаблони призначені для швидкої і якісної побудови графіків функцій на класній дошці, що сприяє раціональному використанню дорогоцінного часу роботи вчителя математики. Розміри шаблонів співрозмірні з розмірами класної дошки. Такі ж шаблони є і для учня.  Шаблони графіків дають можливість легко  побудувати графіки споріднених функцій. Розміри шаблонів співрозмірні з шаблонами для побудови графіків функцій вчителем на класній дошці – одиничний відрізок на осі координат на дошці 50 мм, у зошиті відповідно – 5 мм (клітинка зошита).

Моделі. Частіше всього в кабінеті математики є набори геометричних тіл. Часто вони виконуються з розгорткою для кращого розуміння об’ємних фігур. Але, крім цього є ще багато цікавих і корисних моделей.

Одиниці об’єму. Кубічний метр в натуральну величину. Використовується в якості демонстраційного матеріалу під час вивчення математики, забезпечує формування в учнів понять: об’єм  тіла, одиниці об’єму, об’єм куба, об’єм паралелепіпеда, розгортка куба, площа  бічної поверхні, ребро, вершина , діагональ  просторової фігури і багато іншого.

Одиниці об’єму. Кубічний дециметр і кубічний сантиметр. Використовується в якості демонстраційного матеріалу під час вивчення математики в початкових класах. Модель призначена для демонстрації понять “одиниці об’єму” та “об’єму куба”, має розмітку 10х10 мм.

Одиниці площі. Призначена для доведення теорем  про площі фігур, для формування в учнів понять площини, площі квадрата, прямокутника, многокутника, адитивності площі. Модель дає можливість формувати уяву учнів про площу круга, допомагає у розумінні суті границі функції, інтегралу та ін. Модель дозволяє краще зрозуміти теорему Піфагора. Модель з магнітним кріпленням до магнітної дошки.

Осі координат. Прямокутна (декартова) система координат. Система координат складається з трьох осей: Ох, Оу, Оz, які закріплені взаємно перпендикулярно у металевий паралелепіпед. У початок  координат (металевий паралелепіпед) закріплено, за допомогою магнітного з’єднання, стрижень, який може вільно обертатись у квадранті системи координат.
Вздовж стрижня можна пересувати повзунок (точку), що дає можливість задати будь-яку точку у частині  простору та визначити її координати.  Вся конструкція кріпиться до класної дошки спеціальним магнітним кріпленням.

Тригонометричний круг. Діюча модель для формування в учнів понять: sin α., cos α., tg α., ctg α та зрозуміти суть тригонометричних функцій. Переміщуючи вертикальний промінь по горизонталі – збільшуємо розміри прямокутного трикутника. Довжини прилеглого катета, протилежного катета, гіпотенузи – також збільшуються. Кут при основі трикутника – залишається незмінним. Кут при основі можна змінювати від 0 до 90 градусів.

Набори для виготовлення моделей з математики. Такі набори призначені для самостійної збірки геометричних тіл учнями. До складу набору входять листи з розгортками геометричних тіл, лінійка-трафарет з геометричними фігурами, рамка-вкладиш “геометричні фігури”, скотч, ножиці для вирізання, клей тощо.

Тобто, ми бачимо, що навчання математики з використання вищеперерахованих засобів може бути дещо іншим, і, можливо більш цікавішим. Сюди ще можна додати використання інтерактивно-мультимедійного ПЗ. Але це тема нашої майбутньої статті.

PS. У статті представлене обладнання, яке вже активно використовується на уроках математики в ORT-SIMHA.