ОРТ здійснює розробку навчально-методичних матеріалів для формування навчальних курсів та викладання STEM предметів. Особлива увага приділяється методиці викладання та використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі.

Вчителями та спеціалістами ОРТ створено оригінальні навчальні курси та посібники для вивчення основ програмування, комп’ютерної графіки, комп’ютерного дизайну, веб-дизайну, комп’ютерного відеомонтажу, робототехніки тощо.

Під час розробки нових навчальних курсів створюється повний навчально-методичний комплект (УМК), до складу якого входять:

  • програма курсу,
  • методичні рекомендації для вчителя,
  • робочий зошит або посібник для учня,
  • демонстраційний та роздатковий матеріал.

Програма навчання та навчально-методичні матеріали включають опис можливих варіантів організації навчального процесу, а також вимоги до кваліфікації всіх категорій викладачів, що залучаються для проведення навчальної роботи.

Методичний посібник для викладачів включає:

  • опис загальної організації навчального курсу,
  • вимоги до початкової підготовки учнів та очікуваних результатів навчання;
  • методичні рекомендації для кожної теми та окремого заняття, у тому числі щодо використання у навчальній роботі матеріалів, представлених у навчальному посібнику для учнів та додаткових матеріалах;
  • опис системи оцінювання (поточний, проміжний та підсумковий контроль) та методичні рекомендації щодо її використання;
  • рекомендації щодо індивідуалізації навчальної роботи з учнями.

З питань ознайомлення та купівлі матеріалів звертатись на адресу rd@ort.team.