Дуже часто, при згадці про шкільну математику, виникає асоціація вчителя з крейдою біля дошки, нескінченно довгі рівняння, теореми, докази тощо. І не часто можна уявити урок математики з якимось яскравим обладнанням, яке допоможе вивчити ту чи іншу тему. Але, насправді, існує обладнання, яке допомагає учням краще засвоїти матеріал і детально розібратися в деяких математичних тонкощах.

Представляємо вам короткий огляд обладнання для уроків математики, що з цього року активно використовується в НВК ОРТ Сімха (м. Київ).

Набір класного інструменту. На уроках, де є необхідність малювати фігури, кути, лінії, графіки, таблиці, кола тощо не можна обійтися без лінійок, циркулів і транспортирів.

Тригонометричне коло (діюча модель). Це тригонометричне коло є моделлю, що діє, для формування в учнів понять: Sin α, Cos α, Tg α, Ctg α. Переміщаючи вертикальний промінь вздовж горизонтального – збільшуємо розміри прямокутного трикутника. Довжина катетів гіпотенузи також збільшується. Кут при основі
трикутника залишається незмінним.

Тригонометричне коло (набір таблиць). Цей комплект складається з тубуса та 12 ламінованих таблиць для формування різних математичних понять.


Геометричні тіла. Комплект складається з 10 предметів і дозволяє вивчити стереометричні тіла, зокрема перерізи і площини, що перетинаються. Сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу учнями щодо шкільного курсу геометрії та у розвитку просторового мислення учнів.


Геометричні тіла (з розгорненням).

Набір складається з 8 прозорих геометричних фігур, які використовуються з розгорткою. Всередині кожної фігури знаходиться площинна геометрична розгортка цієї фігури, виготовлена з кольорового пластику.

Шаблони трафарети функцій. У складі набору шаблонів 18 функцій шкільного курсу математики. Кожен із шаблонів призначений для якісної побудови графіків функцій на класній дошці, що сприяє раціональному використанню часу роботи вчителя математики.
Шаблони графіків дають можливість легко побудувати графіки споріднених функцій.

Осі координат. Часто учням складно уявити прямокутну систему координат, встановити положення точки в просторі за допомогою координат, або визначити положення точки з її координатами. Для цього використовується модель Декартової системи координат, що діє.

Набори для виготовлення моделей математики. Це комплекти трафаретів для виготовлення плоских фігур та об’ємних тіл. У комплект також входять лінійки, ножиці, клей, скотч тощо.

Одиниці об’єму. Цей комплект складається із розбірних моделей: “Метр кубічний”, “Дециметр кубічний”, “Сантиметр кубічний”. Комплект використовується як демонстраційний матеріал щодо математики, забезпечує формування в учнів понять: об’єм тіла, одиниці об’єму; об’єм куба; обсяг паралелепіпеда; розгортка куба; площа бічної поверхні; ребро, вершина, діагональ просторової фігури тощо. Цей комплект також використовується й на уроках фізики.

Одиниці площі. Комплект призначений для доказу теорем про площі фігур, для формування в учнів понять площини, площі квадрата, прямокутника, багатокутника, адитивності площі. Теорема Піфагора або площа паралелограма тепер вивчатиметься набагато швидше і зрозуміліше!

PS. Разом із цими рішеннями постачаються методичні матеріали.

РPS. Набір таких рішень спрощує частину роботи вчителя математики та допомагає учневі зрозуміти математику на якісно іншому рівні.

Ці рішення використовуються на уроках математики та фізики в НВК ОРТ Сімха (м. Київ).

Декілька фотографій у цій статті було взято з офіційного сайту виробника цих рішень – https://stemclass.com.ua

Анатолій Василюк.

Координатор центру ОРТ Сімха (м. Київ)