Продовжимо нашу подорож країною ресурсів для цікавого вивчення програмування шляхом використання ігрового підходу до навчання.

В попередніх наших оглядах ми розглядали ресурси, де для виконання дій виконавцем необхідно було попередньо його запрограмувати. Так, проаналізувавши конкретну задачу у певному віртуальному середовищі, ми складали алгоритм для виконавця і реалізовували його за допомогою доступних команд.

Очевидно, що вміння аналізувати задачу і будувати програмний код для її рішення – є дуже важливим! Однак, не менш важливим є також і “обернене” вміння – аналіз відомого програмного коду. Володіючи такими навичками, можна легко “зануритися” у світ програмування!

Познайомимось з цікавим ресурсом, який покликаний у формі гри навчити учнів аналізувати програмний код і приймати відповідні рішення.

Сервіс COMPUTE IT

Режим доступу: compute-it.toxicode.fr

Основна ідея цього ігрового ресурсу полягає у правильній інтерпритації програмного коду для виконавця (у вигляді білого кругу) і побудові відповідного маршруту руху для нього.

Керування виконавцем відбувається за допомогою натискань на клавіші клавіатури (або ж натискань на відповідні круги на мобільному пристрої) у послідовності, яка задається програмним кодом.

Всього у грі представлено близько 60 навчальних рівнів, проходити які можна лише послідовно і, які покликані опанувати навчальний матеріал з легкістю!

Під час проходження гри учні знайомляться з такими важливими поняттями програмування як:

  • Слідування
  • Розгалуження
  • Цикли з фіксованим числом повторень
  • Цикли з умовою
  • Функції
  • Тощо.

Вивчення цих понять відбувається на навчальній мові програмування, яка дещо нагадує JavaScript. Тому, очевидно, даний ресурс може бути гарним початком при опануванні цієї мови.

Окрім всього, існує також версія гри для програмування мовою Python. Вона доступна за посиланням: https://compute-it.toxicode.fr/?hour-of-code&progression=python

Ми рекомендуємо вчителю (в процесі проходження учнями цієї гри) виступати лише в ролі наставника: давати учням невеликі підказки і тільки тоді, коли вони просять про це, або ж “застряли” на якомусь рівні. Це дозволить, в свою чергу, ефективно організувати процес навчання і розвити творчий потенціал учнів у повному обсязі.