Діяльність ОРТ (Товариства ремісничої та землеробської праці серед євреїв) на території СРСР у 1920–30-х роках є одним із найуспішніших, але водночас і непростих періодів в історії організації.

У перші роки Радянської держави ОРТ узяли під контроль Єврейського відділу Наркомнацу (Народного комісаріату у справах національностей РФСР). Під тиском влади діяльність ОРТ переорієнтувалася на аграризацію єврейського населення, більша частина активної роботи перемістилася на Україну.

Вивезення овочів.
Сільськогосподарська артіль ім. Шолом-Алейхема під Одесою, Україна, осінь 1930 р.

У державних архівах було знайдено документи, які стосуються діяльності ОРТ біля СРСР тоді.

Одним із знайдених документів є положення про діяльність ОРТ щодо насадження городництва. Невелика витримка із документа:

Група підлітків, що працюють на городі. Навчальний город
Будинки єврейської робітничої молоді (колишній Клуб юнацтва ОРТ). Одеса, Україна. 1920-ті рр.

Правління ОРТ переїхало до Москви. Однак, ветерани організації вважали основним завданням ОРТ роботу з ремісниками та кустарями та їх кооперування. Вони діяли через загальноросійські виробничі об’єднання, кооперативи та артілі.

Жіноча швейна артіль. Обрубувальний та кетлярний цех. Полтавський округ, Україна. 1920-ті роки.

У Ленінграді було створено кооперативне товариство “Праця” – автономний кооператив єврейських кустарів під керівництвом старих ОРТівців. У 1929 році з призначенням комуністів на керівні посади та ліквідацією НЕПу діяльність товариства була згорнута.

Кооперативне товариство “Праця”. Ленінград

У Петрограді ще на початку 20-х років було відкрито дві школи ОРТ: слюсарно-механічну для хлопчиків та швейну для дівчаток. В 1923 обидві школи були об’єднані. Навчальні плани включали всі загальноосвітні предмети відповідно до програми Єдиної трудової школи разом із викладанням виробничого циклу.

Завдяки ОРТівським програмам професійно-технічної освіти, спрямованим на організацію ремісничого навчання та матеріальну підтримку профшкіл, тисячі євреїв змогли здобути робітничу професію та досить швидко адаптуватися до нових соціально-економічних умов.

Вечірні курси ОРТ з механіки для кустарів. Одеса, Україна. 1922 р.

З 1926 року до єврейських профтехшкол стали направляти неєврейських учнів. Поступово національний характер цих шкіл було втрачено.

Щоб дати уявлення про масштаби роботи ОРТ з надання допомоги радянським євреям, достатньо сказати, що в 1926-30 роках було асигновано 4,7 млн крб., а до кінця 1937 сумарні вкладення ОРТ в різні галузі народного господарства Радянського Союзу перевищили 8 млн крб. (Для порівняння: 1937 року середньорічна заробітна плата у народному господарстві становила 3093 крб.).