Продовжимо нашу мандрівку країною цікавих і дієвих інструментів, які вчитель може використати під час підготовки до уроку. У попередньому огляді (див. детальніше) нами була затронута тема використання ресурсів-генераторів і розглянуті деякі приклади застосування таких ресурсів в роботі вчителя. Очевидно, що існують і інші цікаві сервіси, які можуть стати в нагоді. Познайомимось з деякими з них.

Генератор ребусів

Ребуси є дієвим інструментом в роботі вчителя. Напевне, кожен вчитель використовує їх у своїй діяльності для самих різноманітних задач. Наприклад:

 • Вчитель може використовувати ребус для графічного представлення основної ідеї чи теми уроку.
 • За допомогою ребусів можна зашифрувати ключові терміни або поняття, які розглядаються на уроці.
 • Використовуючи ребуси для систематизації та повторення вивченого матеріалу, вчитель може зробити ці етапи уроку значно привабливішими для учнів.
 • Тощо.

Такий підхід до використання ребусів дозволяє вчителю інтегрувати творчість та елементи гри у навчальний процес, підвищуючи зацікавленість учнів та сприяючи їхньому більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу.

Зазвичай, процес створення ребусів вимагає від учителя значної праці та часу: необхідно підібрати графічні та текстові елементи ребусу, поєднати їх за певними правилами тощо. Однак, використовуючи спеціалізовані ресурси, вчитиль може значно спростити свою роботу в цьому напрямку. Один із таких ресурсів – rebus1.com

Режим доступу: http://rebus1.com/ua/

Робота з ресурсом є простою і інтуїтивно зрозумілою. На сервісі можна:

 • Познайомитися з історією ребусів.
 • Дізнатися про основні правила розгадування ребусів.
 • Скористатися колекцією уже готових ребусів з відповідями.
 • Створити свій власний ребус.

Для створення власного ребусу достатньо скористатися відповідним інструментом “Генератор ребусів”.

Далі необхідно:

 • Вказати слово або фразу, для якої необхідно згенерувати ребус.
 • Вибрати тип ребусу (дитячий або звичайний).
 • Натиснути кнопку для генерації.
 • Завантажити ребус на свій пристрій.

Генератори QR-кодів

QR-код – ще один інструмент, який може стати в нагоді сучасному вчителю.

QR-код (QR = Quick Response = Швидкий Відгук) – це закодована інформація, яку легко розпізнати за допомогою камери мобільного пристрою.

При роботі з QR-кодами традиційно виділяють два основні етапи:

 • Кодування інформації.
 • Декодування інформації

Для кодування інформації існує чимало online-сервсів, які дозволяють генерувати QR-коди. Всі вони схожі за функціоналом і майже не відрізняються один від одного. Одним із таких ресурсів є Free Qr.

Режим доступу: free-qr.com

Робота з сервісом є інтуїтивно зрозумілою та не викликає особливих труднощів. На ресурсі можна:

 • Створити QR-код для кодування посилання, текстової інформації, контактів тощо.
 • Налаштувати кольори та розміри.
 • Змінити дизайн для коду.
 • Та багато іншого.

Згенеровані QR-коди вчитель може використати для:

 • Створення посилань на додаткові відомості за темою, що вивчається на уроці.
 • Створення посилань на додаткові мультимедійні ресурси.
 • Шифрування завдань для уроку.
 • Для оптимізації інформаційних стендів.
 • Для проведення квестів.
 • Для проведення опитувань.
 • Тощо.

Можливості QR-кодів необмежені! Вони можуть стати цікавим методом для привернення уваги учнів та зробити урок більш інтерактивним, оскільки містять в собі новизну, загадку і непередбачуваність.

Генератори хмари слів

“Хмара слів” – це візуальне подання списку термінів, важливість яких визначається розміром шрифту або кольором.

Можливості використання хмари слів у навчальному процесі пов’язані з тим, що їх можна використовувати:

 • Як дидактичний матеріал на уроках (в електронному чи роздрукованому вигляді).
 • Для створення унікальних творчих проектів (буклетів, листівок, презентацій та ін.).
 • Для акцентування уваги учнів на важливих датах, подіях, ключових моментах, опорних словах тощо.
 • Для подання результатів опитування чи обговорення теми уроку.
 • Тощо.

Існує чимало сервісів для створення хмари слів. Вони прості в роботі і не вимагають від користувачів особливих вмінь. Найбільш популярними сервісами, які не потребують реєстрації є такі:

Генератори коротких посилань

Вчителі часто мають справу з посиланнями на різні ресурси. Іноді такі посилання мають занадто велику довжину і є незручними для роботи. В таких випадках зручно використовувати генератори коротких посилань.

Працювати з такими генераторами досить просто. Потрібно:

 • Вибрати та відкрити необхідний сервіс.
 • Скопіювати та вставити потрібне посилання у спеціальне поле.
 • Натиснути на кнопку “Скоротити” або схожу кнопку.

* На деяких ресурсах необхідно попередньо здійснити процес реєстрації.

Існує чимало генераторів коротких посилань. І найбільш популярними є такі:

Для прикладу, розглянемо як можна скоротити посилання на сторінку в Вікіпедії, яка присвячена історії штучного інтелекту (режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83)

Оскільки в посиланні зустрічаються кирилічні символи, то посилання є занадто довгим і незрозумілим. Використаємо один з генераторів коротких посилань, наприклад bitly.

 • Насамперед, необхідно зареєструватися на сервісі і здійснити вхід.
 • Далі натискаємо кнопку Create New.
 • Вставляємо в поле посилання
 • Після натискання на кнопку ENTER отримаємо коротке і зручне посилання bit.ly/3IBEDRy

Робота з іншими сервісами аналогічна і не викликає жодних труднощів.

Інші генератори

Окрім розглянутих вище ресурсів, існують і інші цікаві сервіси-генератори, які можуть використовувати в своїй роботі вчителі різних предметів.

Наприклад, на ресурсі MathBits (режим доступу: https://mathbits.com/MathBits/StudentResources/GraphPaper/GraphPaper.htm) вчителі математики та інформатики можуть завантажити готові бланки з координатними осями.

Ресурс RakkoTools (режим доступу: en.rakko.tools) має велику кількість додатків, серед яких є чимало цікавих генераторів (генератор таймерів, генаратор мемів, генератор кольорів тощо).

Звісно ж, розглянутими прикладами не обмежується потенціал ресурсів-генераторів. З кожним днем їх кількість тільки збільшується, відкриваючи нові горизонти та можливості для вчителя.